Cấu trúc phần mềm
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng
- Mẫu thu thập báo cáo chỉ số các cấp
Tên tài liệu
 

Tài liệu chia sẻ

 Tên tài liệuMô tảNgày tạoNgười tạoTải xuống
Bieu mau cap cap tài liệu cần thiết 21/01/2016 admin
hk bnm,. 08/04/2016 admin
Tên tài liệu
 

Tài liệu tham khảo

 Tên tài liệuMô tảNgày tạoNgười tạoTải xuống
Tài liệu hướng dẫn thực hiện theo dõi, đánh giá thực hiện Đề án 1002 Ban hành kèm theo Quyết định số 742/BNN-TCTL ngày 14/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 27/03/2016 admin
AAAA A 05/04/2016 admin