Thông tin hệ thống

 

Hệ thống Website bản đồ công trình khí tượng thuỷ văn ở các tỉnh thí điểm:

-       Nghệ An

-       Hà Tĩnh

-       Quảng Bình

Do Trung tâm Phòng tránh và Giảm nhẹ Thiên tai làm chủ đầu tư, phối hợp với Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ Giáo dục Tân Thanh thực hiện.

 

Đơn vị phát triển: Công ty TNHH Giải pháp và Công nghệ GIS – VietGIS

Website: www.vietgis.com.vn

Email hỗ trợ kỹ thuật: support@vietgis.com.vn

 

Năm thực hiện: 2011